Aksjonærrettighetsdirektiv

06.02.2019

I følge nærings- og fiskeridepartementet er formålet med direktivet å styrke aksjeeiernes innflytelse i selskapene ved å:

  • sikre at aksjeeiere får nødvendig informasjon fra selskapene, enten direkte fra selskapet eller via mellommenn. Formålet er å gi aksjeeierne bedre mulighet til å utøve sine rettigheter.
  • gi aksjeeiere større mulighet å påvirke lønnen til ledende ansatte i selskapet.
  • gi aksjeeiere innflytelse og sikre mer åpenhet om avtaler som blir inngått mellom selskapet og noen som står selskapet nært, slik som styremedlemmer og daglig leder.

Les mer ...

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang