NYHETSBLOGG

God råd

21.06.2019

Det er svært gode grunner til å benytte seg av ekstern autorisert regnskapsfører - for de aller fleste næringsdrivende.

I følge nærings- og fiskeridepartementet er formålet med direktivet å styrke aksjeeiernes innflytelse i selskapene ved å:

Økonomisk vinning har til alle tider vært primærmålet til de kriminelle. Den reduserte tilgjengeligheten til fysiske kontanter gjør at penger nå må nås digitalt; enten ved å hacke seg inn til bankkontoer og andre digitale verdier, eller ved å kidnappe IT-systemene og be om løsepenger (ransomware).

En ekspertgruppe nedsatt av staten skal komme med minst en anbefaling som ikke påvirker statens inntekter fra avgiften og minst ett forslag som gir økte inntekter fra avgiften. Den skal også vurdere om det å bruke ulike satser er den beste måten å ivareta hensyn som for eksempel inntektsfordeling, folkehelse og miljø. Mon tro om dette gir den...

En autorisert regnskapsfører er i dag langt bedre utdannet enn for få år siden.

Skatt

19.10.2018

Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 23 prosent til 22 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 19,5 prosent til 18,5 prosent.

Det er regler for lagring og oppbevaringstid av opplysninger man som bedrift skaffer seg i forbindelse med jobbsøkere, ansatte og tidligere ansatte.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang