Nytt hvitvaskingsregelverk

26.09.2018

Den nye hvitvaskingsloven ble sanksjonert i Stortinget 1. juni 2018. Nå foreligger også ny forskrift, og det er besluttet at det nye regelverket skal tre i kraft allerede 15. oktober 2018. 

Den nye loven inneholder innstramminger på sentrale punkter. I tillegg innføres overtredelsesgebyr som både kan ilegges foretak og ansvarlige personer. Vi har derfor etablert en elektronisk og sikker id-løsning for nye kunder og endringer i etablerte kundeforhold.

Enkelte punkter er det grunn til å nevne særskilt:

  • Det må gjennomføres en form for kundetiltak i en del flere tilfeller enn i dag.
  • Reglene om politisk eksponerte personer (PEP-er) utvides til å omfatte vurdering av om andre relevante personer enn kunden er PEP, f.eks. reell rettighetshaver og personer med disposisjonsrett over en konto.
  • Videre utvides definisjonen av PEP til å omfatte personer som innehar høyerestående stillinger mv. i Norge. I dag omfattes bare slike stillinger i utlandet eller i internasjonale organisasjoner.
  • Kravet til identifisering av reelle rettighetshavere er forsøkt tydeliggjort, i håp om at det blir klarere for rapporteringspliktige hva de er forventet å skulle innhente av informasjon.
  • Plikten til å forstå ikke-fysiske kunders eierskaps- og kontrollstruktur tydeliggjøres.

Kilde: Regnskap Norge

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang