Skatt

19.10.2018

Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 23 prosent til 22 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 19,5 prosent til 18,5 prosent.

Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. De nye satsene blir slik:
Trinn 1: Innslagspunkt 174.500 kroner - 1,9 prosent
Trinn 2: Innslagspunkt 246.650 kroner - 4,2 prosent
Trinn 3: Innslagspunkt 617.500 kroner - 13,2 prosent
Trinn 4: Innslagspunkt 993.300 kroner - 16,2 prosent

Satsen i trinn 3 for skattytere i Nord-Troms og Finnmark foreslås satt til 11,2 prosent.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang