Tvangsmult og overtredelsesgebyr

25.09.2018

Skatteetaten har hatt retningslinjer på dette området også tidligere, men disse var ikke allment tilgjengelige.

Retningslinjene ble endret med virkning fra 1. august 2018. Endringene skyldes dels at Skattedirektoratet fra nevnte dato har blitt klageinstans også for klage på tvangsmulkt. I tillegg er retningslinjene myket noe opp, noe som særlig kommer opplysningspliktige som har god historikk og nystiftede virksomheter til gode. Vi har fått opplyst at oppmykingen kommer som følge av Regnskap Norges arbeid på området.

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang